Qeyri-maddi mədəni irs nümunələri

Azərbaycan muğamı

Azərbaycan muğamı

Daha ətraflı
Azərbaycan aşıq sənəti

Azərbaycan aşıq sənəti

Daha ətraflı
Novruz Bayramı

Novruz Bayramı

Daha ətraflı
Azərbaycan Respublikasında ənənəvi xalçaçılıq sənəti

Azərbaycan Respublikasında ənənəvi xalçaçılıq sənəti

Daha ətraflı
Simli musiqi aləti tarın hazırlanma və ifaçılıq sənəti

Simli musiqi aləti tarın hazırlanma və ifaçılıq sənəti

Daha ətraflı
Çovqan ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu

Çovqan ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu

Daha ətraflı
Qadın ipək baş örtüyü kəlağayının hazırlanması və simvolikası

Qadın ipək baş örtüyü kəlağayının hazırlanması və simvolikası

Daha ətraflı
Lahıc misgərlik sənəti

Lahıc misgərlik sənəti

Daha ətraflı
Nazik çörəyin hazırlanması və paylaşılması mədəniyyəti – lavaş, katrıma, jupka, yufka

Nazik çörəyin hazırlanması və paylaşılması mədəniyyəti – lavaş, katrıma, jupka, yufka

Daha ətraflı
Mədəni kimliyin göstəricisi dolmanın bişirilməsi və paylaşılması ənənəsi

Mədəni kimliyin göstəricisi dolmanın bişirilməsi və paylaşılması ənənəsi

Daha ətraflı
Kamança simli musiqi alətinin hazırlanma və ifaçılıq sənəti

Kamança simli musiqi alətinin hazırlanma və ifaçılıq sənəti

Daha ətraflı
Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri

Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri

Daha ətraflı
Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi

Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi

Daha ətraflı
Miniatür sənəti

Miniatür sənəti

Daha ətraflı
Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti

Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti

Daha ətraflı
Çay mədəniyyəti (çay) - şəxsiyyətin, qonaqpərvərliyin və sosial qarşılıqlı əlaqənin simvolu

Çay mədəniyyəti (çay) - şəxsiyyətin, qonaqpərvərliyin və sosial qarşılıqlı əlaqənin simvolu

Daha ətraflı
Pəhləvanlıq mədəniyyəti: ənənəvi zorxana oyunları, idman və güləş

Pəhləvanlıq mədəniyyəti: ənənəvi zorxana oyunları, idman və güləş

Daha ətraflı
Nəsrəddin Hoca ənənəsi/ Molla Nəsrəddin/ Molla Əpendi/ Əpendi/ Əfəndi Kozanasır Lətifələr

Nəsrəddin Hoca ənənəsi/ Molla Nəsrəddin/ Molla Əpendi/ Əpendi/ Əfəndi Kozanasır Lətifələr

Daha ətraflı
İpəkçilik və toxuculuq üçün ənənəvi ipək istehsalı

İpəkçilik və toxuculuq üçün ənənəvi ipək istehsalı

Daha ətraflı
İncəsənət İllüminasiyası: Təzhib/Tazhib/Zarhalkori/Tezhip/Naqqoshlik

İncəsənət İllüminasiyası: Təzhib/Tazhib/Zarhalkori/Tezhip/Naqqoshlik

Daha ətraflı
Balaban/mey sənətkarlığı və ifaçılıq sənəti

Balaban/mey sənətkarlığı və ifaçılıq sənəti

Daha ətraflı
Sədəf sənətkarlığı

Sədəf sənətkarlığı

Daha ətraflı
İftar/Eftari/İftar/İftor və onun sosial-mədəni ənənələri

İftar/Eftari/İftar/İftor və onun sosial-mədəni ənənələri

Daha ətraflı