Hirkan meşələri

Hirkan meşələri
 

Hirkan meşələri- misilsiz gözəlliyi və ekoloji əhəmiyyəti olan təbiət möcüzəsidir və UNESCO-nun nüfuzlu Ümumdünya İrs siyahısındadır.

Azərbaycanın cənub hissəsində yerləşən Hirkan meşələri biomüxtəlifliyin xəzinəsidir və qlobal ekosistemimizin mühüm komponentidir.

Onun mənşəyini üçüncü dövrə aid etmək olar ki, bu da onu yer kürəsinin ən qədim meşələrindən biri edir.

Bu meşə saysız-hesabsız bitki və heyvan növləri üçün sığınacaq yerdir, onların bir çoxu dünyanın heç bir yerində rast gəlinmir. Onların arasında fars bəbiri və sağ qalmaq üçün Hirkan meşələrinə arxalanan müxtəlif flora və fauna var.

Bu mühitinin qorunması təkcə planetimizin biomüxtəlifliyini qorumaq üçün deyil, həm də saysız-hesabsız növlərin və onların təqdim etdiyi ekosistem xidmətlərinin uzunmüddətli rifahını təmin etmək üçün vacibdir. Hirkan meşələri təkcə bioloji xəzinə deyil, həm də mədəni və tarixi möcüzədir. Əsrlər boyu onun ətrafında yaşayan insanların həyatı və adət-ənənələri ilə iç-içə olmuşdur.

Bundan əlavə, Hirkan meşələri müxtəlif təhlükələrlə, iqlim dəyişikliyi ilə üzləşir. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi mühafizə səylərinə çox ehtiyac duyulan beynəlxalq tanınma və dəstəyi təmin edir. Bu, gələcək nəsillər üçün bu qiymətli ekosistemi qorumaq üçün kollektiv öhdəliyi ifadə edir.

Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci sessiyasında (2023) “Azərbaycanın Hirkan meşələri” nominasiyası UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.