YUNЕSKО-nun görkəmli şəxsiyyətlərin və əlаmətdаr hadisələrin yubileyləri proqramı çərçivəsində Azərbaycanla bağlı YUNESKO-da qeyd edilmiş yubiley tədbirləri

 

1994  –  Orxon-Yenisey abidələrinin oxunmasının 100 illik yubileyi

1996  –  Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyi;

2000  –  Kitabi Dədə Qorqud Dastanının 1300 illik yubileyi;

2001  –  Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 800 illik yubileyi;

2002  –  Mirzə Kazımbəyin 200 illik yubileyi;

2005  –  Аkаdеmik Yusif Məmmədəliyеvin 100 illik yubileyi;

2006  –  Lətif Kərimоvun 100 illik yubileyi;

2008 – Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” Operasının ilk tamaşasının 100 illik yubileyi;

2008  –   Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyi;

2009  –   Səttar Bəhlulzadənin 100 illik yubileyi. 

2009  –   Akademik Musa Əliyevin 100 illik yubileyi;

2013  –   Seyid Yəhya Bakuvinin vəfatının 550-ci ildönümü;

2013  –   Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yubileyi;

2013  –   Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasının 100 illik yubileyi;

2014  –   İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi;

2014  –   Əhməd Əl-Bərdəçinin vəfatının 1100 illik yubileyi;

2015  –  “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun alman dilinə tərcüməsinin və nəşrinin 200 illik yubileyi (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxısta və Türkmənistanın YUNESKO üzrə milli komissiyaları və daimi nümayəndəliklərinin təşkilatçılığı və Beynəlxalq Türk Akademiyasının dəstəyi ilə)

 

 

2015-ci ilin noyabr ayında keçirilmiş YUNESKO-nun Baş konfransının 38-ci sessiyasında  Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş 3 yubiley tədbirinin 2016-2017-ci illərdə qeyd olunmasına dair müsbət qərar qəbul edilmişdir:

 

 

  1. Nəsiminin ölümünün 600-cü ildönümü
  2. Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyi
  3. Cənubi Qafqazda alman yaşayış məskənlərinin salınmasının 200 illik yubileyi.